• Red Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 7″ צפייה מהירה
  • Red Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 7″ צפייה מהירה
  • Red Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 7″
  • כולל מע"מ המחיר ייחשף רק לבעלי מספרות רשומים צרו קשר למידע נוסף
  • Red Rose Line – WITTE Group – 7″ Scissors מסורת וטכנולוגיה בשלמות ! הפילוסופיה והמוטיבציה היומית של WITTE Group היא הרצון לאחד את המסורת הישנה של ייצור מספריים עם הטכנולוגיה והחדשנות הטובה ביותר. יותר מ -45 שנים מייצרים מספריים באיכות גבוהה עם חותמת איכות של “Made in Solingen”. עם למעלה מ -30 עובדים מוסמכים ומאומנים היטב עם ניסיון לטווח ארוך הם למעשה מייצרים…
 • Red Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 8″ צפייה מהירה
  • Red Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 8″ צפייה מהירה
  • Red Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 8″
  • כולל מע"מ המחיר ייחשף רק לבעלי מספרות רשומים צרו קשר למידע נוסף
  • Red Rose Line – WITTE Group – 8″ Scissors מסורת וטכנולוגיה בשלמות ! הפילוסופיה והמוטיבציה היומית של WITTE Group היא הרצון לאחד את המסורת הישנה של ייצור מספריים עם הטכנולוגיה והחדשנות הטובה ביותר. יותר מ -45 שנים מייצרים מספריים באיכות גבוהה עם חותמת איכות של “Made in Solingen”. עם למעלה מ -30 עובדים מוסמכים ומאומנים היטב עם ניסיון לטווח ארוך הם למעשה מייצרים…
 • Red Rose Line – WITTE Group – מספרי דילול 6.5″ – 46-S צפייה מהירה
  • Red Rose Line – WITTE Group – מספרי דילול 6.5″ – 46-S צפייה מהירה
  • Red Rose Line – WITTE Group – מספרי דילול 6.5″ – 46-S
  • כולל מע"מ המחיר ייחשף רק לבעלי מספרות רשומים צרו קשר למידע נוסף
  • Red Rose Line – WITTE Group – 6.5″ Thinning Shears 46-S מסורת וטכנולוגיה בשלמות ! הפילוסופיה והמוטיבציה היומית של WITTE Group היא הרצון לאחד את המסורת הישנה של ייצור מספריים עם הטכנולוגיה והחדשנות הטובה ביותר. יותר מ -45 שנים מייצרים מספריים באיכות גבוהה עם חותמת איכות של “Made in Solingen”. עם למעלה מ -30 עובדים מוסמכים ומאומנים היטב עם ניסיון לטווח ארוך הם…
 • Red Rose Line – WITTE Group – סט מספריים – 6"/7"/8" ישרות + מדללות Red Rose Line – WITTE Group – סט מספריים – 6"/7"/8" ישרות + מדללות צפייה מהירה
  • Red Rose Line – WITTE Group – סט מספריים – 6"/7"/8" ישרות + מדללות Red Rose Line – WITTE Group – סט מספריים – 6"/7"/8" ישרות + מדללות צפייה מהירה
  • Red Rose Line – WITTE Group – סט מספריים – 6"/7"/8" ישרות + מדללות
  • כולל מע"מ המחיר ייחשף רק לבעלי מספרות רשומים צרו קשר למידע נוסף
  • Red Rose Line – WITTE Group – 6"/7"/8" Straight Scissors + 6.5" Thinning Shears - Set מסורת וטכנולוגיה בשלמות ! הפילוסופיה והמוטיבציה היומית של WITTE Group היא הרצון לאחד את המסורת הישנה של ייצור מספריים עם הטכנולוגיה והחדשנות הטובה ביותר. יותר מ -45 שנים מייצרים מספריים באיכות גבוהה עם חותמת איכות של “Made in Solingen”. עם למעלה מ -30 עובדים מוסמכים ומאומנים היטב…
 • Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות "7.5 צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות "7.5 צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות "7.5
  • כולל מע"מ המחיר ייחשף רק לבעלי מספרות רשומים צרו קשר למידע נוסף
  • Rose Line – WITTE Group – SILVER 7.5″ Rose Line  מסורת וטכנולוגיה בשלמות ! הפילוסופיה והמוטיבציה היומית של WITTE Group היא הרצון לאחד את המסורת הישנה של ייצור מספריים עם הטכנולוגיה והחדשנות הטובה ביותר. יותר מ -45 שנים מייצרים מספריים באיכות גבוהה עם חותמת איכות של “Made in Solingen”. עם למעלה מ -30 עובדים מוסמכים ומאומנים היטב עם ניסיון לטווח ארוך הם…
 • Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 1/4 8″ GOLD צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 1/4 8″ GOLD צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 1/4 8″ GOLD
  • כולל מע"מ המחיר ייחשף רק לבעלי מספרות רשומים צרו קשר למידע נוסף
  • Rose Line – WITTE Group – Gold 8 1/4″ Rose Line  מסורת וטכנולוגיה בשלמות ! הפילוסופיה והמוטיבציה היומית של WITTE Group היא הרצון לאחד את המסורת הישנה של ייצור מספריים עם הטכנולוגיה והחדשנות הטובה ביותר. יותר מ -45 שנים מייצרים מספריים באיכות גבוהה עם חותמת איכות של “Made in Solingen”. עם למעלה מ -30 עובדים מוסמכים ומאומנים היטב עם ניסיון לטווח ארוך…
 • Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 1/4 8″ SILVER צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 1/4 8″ SILVER צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 1/4 8″ SILVER
  • כולל מע"מ המחיר ייחשף רק לבעלי מספרות רשומים צרו קשר למידע נוסף
  • Rose Line – WITTE Group – SILVER 8 1/4″ Rose Line  מסורת וטכנולוגיה בשלמות ! הפילוסופיה והמוטיבציה היומית של WITTE Group היא הרצון לאחד את המסורת הישנה של ייצור מספריים עם הטכנולוגיה והחדשנות הטובה ביותר. יותר מ -45 שנים מייצרים מספריים באיכות גבוהה עם חותמת איכות של “Made in Solingen”. עם למעלה מ -30 עובדים מוסמכים ומאומנים היטב עם ניסיון לטווח ארוך…
 • Rose Line – WITTE Group – מספריים משולבים ישרות/זיגזג "6.5 Rose Line – WITTE Group – מספריים משולבים ישרות/זיגזג "6.5 צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים משולבים ישרות/זיגזג "6.5 Rose Line – WITTE Group – מספריים משולבים ישרות/זיגזג "6.5 צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים משולבים ישרות/זיגזג "6.5
  • כולל מע"מ המחיר ייחשף רק לבעלי מספרות רשומים צרו קשר למידע נוסף
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים משולבים ישרות/זיגזג "6 2 זוגות מספריים ב-1ֿ. מספריים משולבים לדילול וגזירה. ניתן להפרידם במקרה הצורך ע״י הברגה פשוטה וקלה. * פלדת אל-חלד * ידית ארגונומית * מגיעים בקייס שחור ייעודי מסורת וטכנולוגיה בשלמות ! הפילוסופיה והמוטיבציה היומית של WITTE Groupהיא הרצון לאחד את המסורת הישנה של ייצור מספריים עם הטכנולוגיה והחדשנות הטובה ביותר. יותר…
 • Rose Line – WITTE Group – מספריים מקומרות 1/4 8″ צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים מקומרות 1/4 8″ צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים מקומרות 1/4 8″
  • כולל מע"מ המחיר ייחשף רק לבעלי מספרות רשומים צרו קשר למידע נוסף
  • Rose Line – WITTE Group – Curved 8 1/4″ Rose Line  מסורת וטכנולוגיה בשלמות ! הפילוסופיה והמוטיבציה היומית של WITTE Groupהיא הרצון לאחד את המסורת הישנה של ייצור מספריים עם הטכנולוגיה והחדשנות הטובה ביותר. יותר מ -45 שנים מייצרים מספריים באיכות גבוהה עם חותמת איכות של “Made in Solingen”. עם למעלה מ -30 עובדים מוסמכים ומאומנים היטב עם ניסיון לטווח ארוך הם…
 • Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 7″ צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 7″ צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים ישרות 7″
  • כולל מע"מ המחיר ייחשף רק לבעלי מספרות רשומים צרו קשר למידע נוסף
  • Rose Line – WITTE Group – 7 1/2″ Rose Line  מסורת וטכנולוגיה בשלמות ! הפילוסופיה והמוטיבציה היומית של WITTE Groupהיא הרצון לאחד את המסורת הישנה של ייצור מספריים עם הטכנולוגיה והחדשנות הטובה ביותר. יותר מ -45 שנים מייצרים מספריים באיכות גבוהה עם חותמת איכות של “Made in Solingen”. עם למעלה מ -30 עובדים מוסמכים ומאומנים היטב עם ניסיון לטווח ארוך הם למעשה…
 • Rose Line – WITTE Group – מספריים מקומרות 7" 1/2 צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים מקומרות 7" 1/2 צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים מקומרות 7" 1/2
  • כולל מע"מ המחיר ייחשף רק לבעלי מספרות רשומים צרו קשר למידע נוסף
  • Rose Line – WITTE Group – Curved 7 1/2″ Rose Line  מסורת וטכנולוגיה בשלמות ! הפילוסופיה והמוטיבציה היומית של WITTE Groupהיא הרצון לאחד את המסורת הישנה של ייצור מספריים עם הטכנולוגיה והחדשנות הטובה ביותר. יותר מ -45 שנים מייצרים מספריים באיכות גבוהה עם חותמת איכות של “Made in Solingen”. עם למעלה מ -30 עובדים מוסמכים ומאומנים היטב עם ניסיון לטווח ארוך הם…
 • Rose Line – WITTE Group – מספריים מקומרות 8" 1/2 צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים מקומרות 8" 1/2 צפייה מהירה
  • Rose Line – WITTE Group – מספריים מקומרות 8" 1/2
  • כולל מע"מ המחיר ייחשף רק לבעלי מספרות רשומים צרו קשר למידע נוסף
  • Rose Line – WITTE Group – Curved 8 1/2″ Rose Line  מסורת וטכנולוגיה בשלמות ! הפילוסופיה והמוטיבציה היומית של WITTE Groupהיא הרצון לאחד את המסורת הישנה של ייצור מספריים עם הטכנולוגיה והחדשנות הטובה ביותר. יותר מ -45 שנים מייצרים מספריים באיכות גבוהה עם חותמת איכות של “Made in Solingen”. עם למעלה מ -30 עובדים מוסמכים ומאומנים היטב עם ניסיון לטווח ארוך הם…
×
×

עגלת קניות